สำรวจ เชื่อมต่อ

วิธีกำหนดนิมิตและบริกรรมภาวนา - นำนั่งสมาธิ ชุดที่ 12 ไฟล์ที่ 12

dmc.tv/s221