สำรวจ เชื่อมต่อ

ประโยค 10 แบบที่ 2 - ชุด ชีวิตสมณะ

dmc.tv/s2083