สำรวจ เชื่อมต่อ

เมื่อละนิวรณ์ 5 ใจตกศูนย์จะพบดวงธรรม - นำนั่งสมาธิ ชุดที่ 11 ไฟล์ที่ 03

dmc.tv/s192